Finnvera lyhyesti

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). Täydennämme pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluita.

Autamme suomalaisia yrityksiä menestymään ja vahvistamaan kilpailukykyään.

Voimme osallistua rahoituksellamme hankkeisiin, joissa nähdään menestymisen mahdollisuuksia. Tarjoamme rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Yksikään hyvä hanke tai investointi ei saa jäädä toteutumatta rahoituksen puutteen takia.

Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset sekä Suomen valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet. Luotonantoon tarvitsemansa varat Finnvera hankkii kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.

Henkilöstö

Finnverassa työskentelee 376 asiantuntijaa. Henkilöstöstä 63 prosenttia on naisia ja 37 prosenttia miehiä. 58 prosentilla on ylempi korkeakoulututkinto. Työsuhteet ovat melko pitkiä, keskimäärin 17 vuotta.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat Finnveran menestykselle ensiarvoisen tärkeitä. Yhtiön arvot – luottamus, kumppanuus ja ratkaisuhakuisuus – ovat juurtuneet toimintatapoihin ja ohjaavat finnveralaisten arkea. Tietoisuus yhtiön arvoista ja päämääristä sekä osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet tukevat finnveralaisten omistautuneisuutta yhtiöön.

Finnveran joukkue menestyy, kun kaikilla finnveralaisilla on mahdollisuus olla motivoituneita ja kehittyä työssään.

Lue lisää henkilöstöstämme.

376

asiantuntijaa

 

15

paikkakuntaa

 

27 700

asiakasta

 

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri