Avainluvut          
           
Finnvera-konserni 2016 2015 2014 2013 2012
Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto), Me 194 197 189 190 175
Hallintokulut, Me 44 44 41 43 43
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 94 97 98 112 125
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 28 83 64 48 50
Liikevoitto tai -tappio, Me 69 114 101 75 54
Tilikauden tulos, Me 70 111 100 75 53
Oman pääoman tuotto, % 6,0 10,4 10,8 9,3 7,2
Koko pääoman tuotto, % 0,8 1,5 1,8 1,8 1,6
Omavaraisuusaste, % 12,7 13,3 15,2 18,4 20,3
Vakavaraisuussuhde, Tier 2, kotimaan toiminta, % 1 24,3 19,6 18,6 16,9 16,3
Kulu-tuotto-suhde, % 27,0 28,3 25,9 27,0 27,6
Taseen loppusumma, Me 9 498 8 418 6 619 4 604 3 808
Oma pääoma, Me 1 207 1 121 1 009 849 772
- josta vapaat rahastot, Me 955 871 756 595 513
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 381 396 394 399 411
Finnvera Oyj, pk- ja midcap-yritykset          
Tarjotut lainat, takaukset, vientitakaukset ja vientitakuut, Mrd. eur 1,0 1,1 1,0 0,8 0,9
Vastuukanta, Mrd. eur 2,6 2,7 2,8 3,0 3,0
Aloittavat yritykset, kpl 3 400 3 600 3 200 3 500 3 100
Uudet työpaikat, kpl 8 700 8 600 8 100 8 700 8 700
Finnvera Oyj, suuryritykset          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Mrd. eur 4,2 6,6 5,0 3,3 5,3
Vastuukanta, Mrd. eur 18,1 17,0 12,2 10,7 10,9
Finnvera Oyj, asiakkaat ja henkilöstö          
Asiakasmäärä, pk- ja midcap-yritykset ja suuryritykset yhteensä 27 700 28 400 28 800 29 700 30 000
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 376 381 376 382 393
1) Vuoden 2012 vakavaraisuussuhde on Basel II:n laskentaperiaatteiden mukainen. Vakavaraisuuden laskenta ilmenee tarkemmin hallituksen toimintakertomuksesta.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri