Asiakkaat

Finnveran asiakkaita ovat suomalaiset toimintaansa mikroyritykset ja kotimarkkinoilla toimivat tai kansainvälistymällä kasvua hakevat pk- ja midcap-yritykset. Asiakkaitamme ovat myös suomalaiset vientikauppaa harjoittavat suuryritykset, näiden ulkomaiset ostaja-asiakkaat sekä kotimaiset ja ulkomaiset viennin rahoittajapankit.

Asiakasmäärämme oli vuoden 2016 lopulla 27 700.

Mikroyritykset

Asiakkaistamme 24 651 oli mikroyrityksiä. Asiakasvaihtuvuus on nopeinta pienrahoituksessa, jossa rahoitusmäärät ovat pienimmät ja asiakkaiden rahoitustarpeet yleensä kertaluonteisia. Asiakkaista noin 5 000 oli yrittäjiä, joille on myönnetty yrittäjälainaa sijoitettavaksi yrityksen pääomaan tai yhtiöpanokseen.

11 %

Vuonna 2016 muita pk- ja midcap-yrityksiä oli asiakkaistamme 2 947.

Suuryritykset

Suuryritysten osuus asiakkaistamme oli 0,4 %. Viennin rahoituspalveluilla mahdollistetaan vientikauppoja ja suojaudutaan niihin liittyviltä riskeiltä. Vuonna 2016 yritysten käyttöön tuotiin sekä kokonaan uusia tuotteita että uudistettuja tuotteita, kuten vekselitakuu.

89 %

Mikroyritysten osuus asiakkaista säilyy korkeana.

Muut pk- ja midcap-yritykset

11 % asiakkaistamme oli muita pk- ja midcap-yrityksiä. Vuonna 2016 saadun mandaatin myötä asiakaskuntamme on kasvanut myös pk-yrityksiä suuremmilla midcap-yrityksillä. Yli kolme vuotta toimineet midcap-yritykset voivat hakea Finnveralta kasvulainaa kasvu ja -kansainvälistymishankkeisiinsa.

 

0,4 %

Mitä enemmän kauppoja suomalaiset vientiyritykset saavat, sitä paremmin koko Suomi voi. Suuryrityksiä asiakkaista oli 114.

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri