Yritysvastuu Finnverassa

Yritysvastuu kuuluu erottamattomana osana Finnveran jokapäiväiseen toimintaan ja se ilmenee vastuullisina toimintatapoina yhtiön kaikkia sidosryhmiä kohtaan.

Finnveran yritysvastuu keskittyy neljän kattoteeman ympärille: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, oman toiminnan vaikutukset, vastuullinen rahoittaminen sekä sidosryhmäyhteistyö.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

  • Finnveran yhteiskunnallinen rooli suomalaisen yritystoiminnan mahdollistajana ja kasvattajana on merkittävä. Uusien yritysten ja työpaikkojen luomisen lisäksi Finnvera on viennin ratkaisujen kautta mukana viemässä suomalaista osaamista maailmalle. Vaikuttavuuden keskiössä on vastuullisuus jokapäiväisessä toiminnassa.

Oman toiminnan vaikutukset

  • Finnvera pyrkii minimoimaan toimintansa negatiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan tehokkaan riskienhallinnan avulla sekä kiinnittämällä huomiota ympäristöjalanjälkeensä. Lisäksi Finnvera panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, jossa merkittävä rooli on myös työntekijöillä itsellään. Liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaa.

Vastuullinen rahoittaminen

  • Kotimaisissa hankkeissa Finnvera noudattaa kotimaan sekä EU-lainsäädäntöä. Merkittävien ulkomaille suuntautuvien hankkeiden rahoituspäätöksissä hankkeiden ympäristö-, sosiaaliset ja hallintoon (ESG) liittyvät näkökohdat arvioidaan kansainvälisten, yleisesti tunnustettujen kriteerien mukaan.

Sidosryhmäyhteistyö

  • Finnveran sidosryhmäverkosto on laaja ja kehittyy jatkuvasti, ja sitä kuvaa avoimuus ja aktiivisuus. Finnvera tekee yhteistyötä laajamittaisesti eri järjestöjen kanssa yritysten kasvun mahdollistamiseksi. Seuraamme aktiivisesti muiden maiden vastaavia organisaatioita ja kehitämme rahoituspalveluitamme suomalaisyritysten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tärkeimmät yritysvastuun näkökohdat

Jokaisen vastuullisuuden kattoteeman alla on joukko yritysvastuun näkökohtia. Näiden tärkeyttä sidosryhmille sekä liiketoiminnalle kuvataan oheisessa vastuullisuuden olennaisuusmatriisissa.

Olennaisuusanalyysi toteutettiin vuonna 2015 haastattelemalla Finnveran tärkeimpiä sidosryhmiä. Haastattelujen pohjalta yhtiön johtoryhmä vahvisti yhtiön yritysvastuunäkökohdat ja priorisoi ne liiketoiminnan kannalta.

Yritysvastuun johtaminen

Finnveran yritysvastuusta vastaa yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja, ja sen toteutumista valvoo johtoryhmä. Toimintaa käytännön tasolla ohjaavat Finnveran hallituksen hyväksymät yritysvastuun periaatteet:

  • Yritysvastuu merkitsee Finnveralle vastuullisten toimintatapojen noudattamista sen kaikkia sidosryhmiä kohtaan.
  • Finnvera toteuttaa tehtäväänsä ja strategiaansa yhtiön toimintaa ohjaavien lakien, säännösten sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden mukaisesti.
  • Finnveran yritysvastuu rakentuu yhtiön arvojen ja hyvän hallintotavan pohjalle ja ilmenee käytännössä taloudellisena, sosiaalisena ja ympäristövastuuna.
  • Vastuullisuuden toteuttamisen päivittäisiä työkaluja Finnverassa ovat asiakaskohtaiset politiikat, linjaukset ja ohjeet sekä sertifioitu toimintajärjestelmä, joita pidetään ajan tasalla.

Yritysvastuun onnistumisen mittaaminen

Onnistumista vastuullisuudessa voidaan mitata rahoituksen vaikuttavuudella sekä Finnveran taloudellisella kannattavuudella.

Finnvera myös mittaa sidosryhmävuorovaikutuksen onnistumista joka toinen vuosi järjestettävällä asiakas- ja sidosryhmäkyselyllä, jota täydennetään tapahtumakyselyillä. Asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen käynnistyi syksyllä 2016. Henkilöstötyytyväisyyskysely järjestetään vuosittain.

Case: Finnveran liiketoimintaperiaatteet eli Code of Conduct hyväksytty

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri