Aktiivinen sidosryhmädialogi

Sidosryhmäyhteistyö on yksi Finnveran neljästä yritysvastuun kattoteemasta, mikä kertoo aktiivisen ja avoimen sidosryhmädialogin merkityksestä yhtiölle. Finnveran tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaat, pankit, kotimaiset ja kansainväliset järjestöt, henkilöstö, omistajat ja yhteistyökumppanit, joihin lukeutuvat myös muut Team Finlandin organisaatiot.

Yhtiö tapaa kotimaassa sidosryhmiään aktiivisesti niin johdon toimesta kuin aluetasolla ja osallistuu ulkomailla oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

Sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2016  

Merkittävin sidosryhmäyhteistyön saavutus vuonna 2016 oli eduskunnan päätös korottaa viennin valtuuksia ensin huhtikuusssa 17 miljardista 19 miljardiin euroon ja joulukuussa edelleen 27 miljardiin euroon.

Lisäksi Finnvera panosti läpinäkyvyyden lisäämiseen perustamalla yhtiön kaikille sidosryhmille tarkoitetun whistle blow -kanavan. Kanavan kautta voi raportoida yhtiön johdolle huolenaiheita, muun muassa epäilyksiä mahdollisista väärinkäytöksistä ja toimintaperiaatteiden rikkomisista.

Asiakkaat

Finnveralle on tärkeää asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja tarvittaessa rahoituksen keinovalikoiman lisääminen. Asiakkaiden huolenaiheena on ollut viennin valtuuksien riittävyys, mihin Finnvera vastasi omistajan kanssa viennin valtuuksien korottamisella ensin huhtikuussa 19 miljardiin euroon ja joulukuussa edelleen 27 miljardiin euroon. Korotusten tarkoituksena on edistää suomalaisten, pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten kilpailukykyä ja parantaa mahdollisuuksia saada vientikauppoja.

Finnveran yksi strategisista päämääristä on hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen, ja se näkyi myös vuoden 2016 toimenpiteissä.

Tärkeimmät teemat ja saavutukset 2016

 • Viennin valtuuksien korottaminen ensin huhtikuussa 19 miljardiin euroon ja edelleen joulukuussa 27 miljardiin euroon.
 • Aktiivinen viestintä omistajavaihdoksista yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 • Hallitusohjelman mukainen kasvulaina yritysten merkittävien kasvu- ja kansainvälistymispyrkimysten rahoittamiseen.
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen.
 • Yhteistyön tiivistäminen asiakkaiden suuntaan Team Finlandin palvelumallilla.
 • Osallistuminen valtakunnalliseen kasvuyritysten sparrausprosessiin (Kasvu Open).

Jokapäiväinen keskustelu asiakkaiden kanssa on avointa ja monipuolista esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median, uutiskirjeen ja sidosryhmälehden avulla. Asiakkaiden ja yhtiön välisenä vuorovaikutuskanavana toimivat Finnveran neuvottelukunta ja viennin rahoituksen neuvottelukunta. Joka toinen vuosi toteutettava sidosryhmä- ja asiakaskysely toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2017.

Pankit

Pankit ovat tärkeä yhteistyökumppani Finnveralle, sillä rahoitusratkaisuja tarjotaan asiakkaille useimmiten yhteistyössä pankin kanssa. Pankkien kanssa toimiessa tavoitteena on toimia aktiivisena ja johdonmukaisena kanssarahoittajana rahoitusmarkkinoita täydentäen.

Tärkeimmät teemat ja saavutukset vuonna 2016

 • Yhteistyö on jatkunut tiiviinä alueverkostossa.

Kotimaiset järjestöt

Kotimaiset järjestöt edistävät Finnveran tunnettuutta, asiakashankintaa ja rahoituksen kysyntää. Näitä ovat muuan muassa Suomen Yrittäjät, Kauppakamari, Perheyritysten liitto ja EK. Järjestöjen kautta Finnvera saa myös tietoa eri asiakasryhmien tilanteesta, ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Tärkeimmät teemat ja saavutukset vuonna 2016

 • Yritysten omistajanvaihdokset yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
 • Kasvu Open -yrityskilpailu yhteistyössä eri yhtiöiden ja järjestöjen kanssa. Kyseessä on Suomen suurin yritysten kasvun sparrausohjelma, joka tukee pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä maksutta ympäri Suomen ja eri toimialoilla.
 • Valtakunnallinen ja alueellinen viestintä- ja tapahtumayhteistyö.

Kansainväliset järjestöt

Vuoropuhelu kansainvälisten järjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, jakaa asiantuntemusta sekä tuoda Suomen näkemyksiä päätöksentekoon.

Finnvera osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa OECD:ssä ja EU:ssa, valtiollisten velkojien yhteisessä Pariisin klubissa, eurooppalaisten pk-rahoituslaitosten NEFI-verkostossa, Montreal Groupissa sekä vientitakuulaitosten kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä Bernin unionissa.

Tärkeimmät teemat ja saavutukset vuonna 2016

 • Finnveran varatoimitusjohtaja valittiin jatkamaan Bernin unionin puheenjohtajana.

Henkilöstö

Henkilöstön vuotta 2016 kuvastaa muutos ja muutto. Henkilöstö muutti Helsingissä ja maakunnissa yhteisiin toimitiloihin muiden Team Finlandin organisaatioiden kanssa, ja asiakastyötä tehdään yhteistyössä Team Finlandin palvelumallin puitteissa. Vuoden aikana tehdyt toimenpiteet kiteytyivätkin pääosin tämän muutoksen ja muuton teeman ympärille.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2016

 • Uusi tavoite- ja kehityskeskustelumalli.
 • Pulse-henkilöstökyselyt yhdessä Team Finlandin muiden toimijoiden kanssa.
 • Etätyökäytäntöjen lanseeraaminen.
 • Esimiesten muutosjohtamisvalmennus.
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.
 • Liiketoimintaperiaatteiden eli Code of Conductin hyväksyminen joulukuussa.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanien avulla on mahdollista tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua moneen eri tarpeeseen. Esimerkiksi Team Finlandin kautta kasvua tai kansainvälistymistä tavoitteleva yritys saa kaiken tarvitsemansa julkisen palvelun niin rahoituksen, tukien kuin neuvonannon osalta.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2016

 • Team Finland -palvelumallin uudistaminen
 • Team Finlandin synergiatyöryhmät.

Omistaja

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoittaja, jota ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lisäksi ulko- ja valtiovarainministeriöiden kanssa.

Finnveran toiminnan tavoitteina ovat muun muassa aloittavan yritystoiminnan lisääminen, pk-yritysten muutostilanteiden rahoituksen mahdollistaminen ja yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen. Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta.

Tärkeimmät teemat ja kehityskohteet 2016

 • Viennin valtuuksien korottaminen
 • Omistajanvaihdosten vauhdittaminen
 • Hallitusohjelman mukainen kasvulaina yritysten merkittävien kasvu- ja kansainvälistymispyrkimysten rahoittamiseen.

Case: Viennin rahoituksen valtuuksien korottaminen

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri