Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
               
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Taseen ulkopuoliset sitoumukset        
Vastuut kotimaan takauksista *) 1 060 984 1 003 387 1 060 984 1 003 387
Vastuut vientitakuista ja erityistakaustoiminnan sitoumuksista **) 18 426 175 17 436 060 18 426 175 17 436 060
Sitovat rahoituslupaukset ***) 4 001 318 4 954 366 142 055 154 823
Yhteensä 23 488 476 23 393 813 19 629 213 18 594 270
 
*) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia.
**) Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuilla tarkoitetaan valtiontakuurahastolain (18.6.1998/444) mukaisia vastuita. Vastuut on esitetty kokonaisvastuuna, jolloin luku sisältää sekä voimassa olevan että tarjousvastuun.
***) Emoyhtiön sitovat rahoituslupaukset muodostuvat valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain mukaisista asiakkaan hyväksi tehdyistä peruuttamattomista rahoituslupauksista. Lupaus voi olla joko luottolupaus tai kolmannen hyväksi annettu takuusitoumus nostamattomasta luotosta. Konsernin luvussa on mukana lisäksi Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt.
 
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Voimassa oleva vastuu 15 477 456 16 466 137 15 477 456 16 466 137
- Vientitakuista 15 312 768 16 324 340 15 312 768 16 324 340
- Erityistakaustoiminnasta 164 688 141 796 164 688 141 796
Tarjousvastuu 2 948 719 969 924 2 948 719 969 924
- Vientitakuista 2 948 719 969 924 2 948 719 969 924
- Erityistakaustoiminnasta 0 0 0 0
Yhteensä 18 426 175 17 436 060 18 426 175 17 436 060
 
Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla:
  Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
Vientitakuulain mukainen vastuu 14 441 826 14 236 372 14 441 826 14 236 372
 
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen lasketaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin.
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri