Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
Rahavirtalaskelma
         
  Konserni Emoyhtiö
  1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) 2016 2015 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta        
Myönnettyjen luottojen nostot -1 936 058 -3 457 022 -1 934 982 -3 453 658
Myönnettyjen luottojen takaisinmaksut 1 485 711 2 924 124 1 123 465 2 907 215
Tehdyt sijoitukset -7 044 -12 626 0 -15 000
Luovutustulot sijoituksista 3 351 6 592 0 0
Saadut korot 125 373 113 279 65 612 42 355
Maksetut korot -57 396 -70 826 -10 941 -6 639
Saatu korkotuki 373 1 174 373 1 174
Palkkiotuotoista saadut maksut 184 857 182 557 182 780 180 618
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 50 518 141 588 59 486 142 648
Maksut liiketoiminnan kuluista -74 921 -64 129 -79 053 -69 162
Maksetut korvaukset -207 788 -39 292 -207 788 -39 292
Maksetut/palautetut verot -2 809 -3 319 0 0
Liiketoiminnan rahavirta (A) -435 834 -277 900 -801 046 -309 742
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 083 -2 313 -5 083 -2 313
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 66   66  
Investoinnit muihin sijoituksiin 0   -5 000  
Luovutustulot muista sijoituksista 44 544 255 49 529 255
Saadut osingot investoinneista 296 106 21 18
Investointien rahavirta (B) 39 823 -1 952 39 533 -2 040
Rahoituksen rahavirta        
Lainojen nostot 1 348 589 1 827 112 1 348 589 1 509 761
Lainojen takaisinmaksut -628 504 -603 459 -266 572 -201 177
Maksut johdannaisten vakuuksista 46 070 29 210 46 070 29 210
Rahoituksen rahavirta (C) 766 155 1 252 863 1 128 087 1 337 793
Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+)/(vähennys-) 370 144 973 012 366 574 1 026 011
Rahavarat tilikauden alussa 2 588 169 1 615 157 2 530 926 1 504 914
Rahavarat tilikauden lopussa 2 958 313 2 588 169 2 897 500 2 530 925
Rahavarat tilikauden lopussa        
Saamiset luottolaitoksilta 886 114 549 022 855 078 516 540
Saamistodistukset 2 062 422 2 029 386 2 042 422 2 014 386
Rahastosijoitukset 9 777 9 761 0 0
  2 958 313 2 588 169 2 897 500 2 530 926
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri