Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
Oman pääoman muutoslaskelma
                     
(1 000 e) A B C D E F G H I J
Konserni                    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma                  
Konsernin oma pääoma 1.1.2016 196 605 51 036 -2 202 135 879 536 064 16 570 182 896 1 116 849 4 227 1 121 075
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             13 911 13 911   13 911
Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     5 690       70 253 76 046   76 046
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             -144 -144   -144
Siirto rahastoihin       18 671 132 375 -1 317 -151 045 -1 317   -1 317
Oikaisut               -102   -102
Konsernin oma pääoma 31.12.2016 196 605 51 036 3 488 154 550 668 440 15 252 115 870 1 205 241 906 1 209 570
Muu muutos             1 214 1 214   1 214
Konsernin oikaistu oma pääoma 31.12.2016 196 605 51 036 3 488 154 550 668 440 15 252 117 084 1 206 456 906 1 207 362
                     
Konsernin oma pääoma 1.1.2015 196 605 51 036 -99 135 089 435 628 16 619 168 709 1 003 586 5 399 1 008 985
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             3 050 3 050   3 050
Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -2 103       112 365 110 262 -1 173 109 089
Siirto rahastoihin       791 100 436 -49 -101 227 -49   -49
Konsernin oma pääoma 31.12.2015 196 605 51 036 -2 202 135 879 536 064 16 570 182 896 1 116 849 4 227 1 121 075
 
(1000 e) A B C D E F G H    
Emoyhtiö                    
Emoyhtiön oma pääoma 1.1.2016 196 605 51 036 -2 304 135 880 536 064 16 570 151 550 1 085 400    
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             13 911 13 911    
Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen määrittäminen             -144 -144    
Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     5 628       64 659 70 287    
Siirto rahastoihin       18 671 132 375 -1 317 -151 046 -1 317    
Oikaisut               0    
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2016 196 605 51 036 3 323 154 550 668 440 15 252 78 928 1 168 135    
                     
Emoyhtiön oma pääoma 1.1.2015 196 605 51 036 -236 135 089 435 628 16 619 154 704 989 444    
Omistajalta saadun pääomalainan anteeksisaatu määrä             3 050 3 050    
Tilikauden laaja tulos/myytävissä olevien osakkeiden käyvän arvon muutos     -2 068       95 023 92 955    
Siirto rahastoihin       791 100 436 -49 -101 227 -49    
Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2015 196 605 51 036 -2 304 135 880 536 064 16 570 151 550 1 085 400    
 
Taulukon selitykset:          
A = Osakepääoma F = Pääomasijoitustoiminnan rahasto
B = Ylikurssirahasto G = Voittovarat
C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä
D = Kotimaan toiminnan rahasto I = Määräysvallattomien omistajien osuus
E = Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto J = Oma pääoma yhteensä
                     
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri