Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen
Laaja tuloslaskelma
           
    Konserni Emoyhtiö
    1–12 1–12 1–12 1–12
(1 000 e) Liite 2016 2015 2016 2015
Korkotuotot D1        
Korkotuotot luotonannosta asiakkaille   114 190 113 270 55 519 48 658
Asiakkaille ohjattu korkotuki   1 540 3 377 1 540 3 377
Muut korkotuotot   -548 4 759 -1 356 4 140
Korkotuotot yhteensä   115 182 121 406 55 702 56 175
Korkokulut D1 -64 892 -65 389 -13 277 -7 798
Korkokate   50 290 56 016 42 425 48 377
Palkkiotuotot ja -kulut netto D2 143 950 141 281 142 701 140 606
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostettavista eristä D3 -19 514 -20 813 1 723 -2 281
Sijoitustoiminnan nettotuotot D4 296 127 20 24
Liiketoiminnan muut tuotot D5 12 445 2 231 12 617 2 850
Hallintokulut          
- Henkilöstökulut D6 -29 860 -30 413 -28 853 -29 158
- Muut hallintokulut   -14 051 -13 581 -13 555 -13 025
Hallintokulut yhteensä   -43 911 -43 994 -42 408 -42 183
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä D8 -2 339 -1 046 -2 326 -1 012
Liiketoiminnan muut kulut D9 -4 326 -5 552 -22 356 -13 075
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot D10        
- Luotoista ja takauksista   -26 559 -86 837 -26 662 -85 459
- Luottotappiokorvaus valtiolta   28 272 82 566 28 272 82 566
- Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta   -67 416 -10 398 -67 416 -10 398
Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot yhteensä   -65 702 -14 669 -65 805 -13 291
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot   -1 932 0 -1 932 -25 000
Liikevoitto   69 256 113 582 64 659 95 014
Tuloverot D11 958 -2 399 0 0
Tilikauden voitto   70 214 111 183 64 659 95 014
Muut laajan tuloksen erät          
Erät joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi          
- Etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleenarvostus   -144 9 -144 9
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi          
- Osakkeiden käyvän arvon muutos   5 690 -2 103 5 628 -2 068
Muut laajan tuloksen erät yhteensä   5 546 -2 094 5 483 -2 059
Tilikauden laaja tulos yhteensä   75 760 109 090 70 142 92 957
Tilikauden voiton jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   70 253 112 356    
Määräysvallattomille omistajille   -39 -1 173    
    70 214 111 183    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille   75 799 110 262    
Määräysvallattomille omistajille   -39 -1 173    
    75 760 109 090    
×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri