Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen

Hallituksen esitys tilivuoden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilivuoden voitto oli 64 658 871,97 euroa.

Hallitus esittää, että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n perusteella voittovarat siirretään vapaan oman pääoman rahastoihin seuraavasti:

Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 19 241 359,79 euroa.

Kotimaan toiminnan rahastoon kotimaan toiminnan osuus 45 417 512,18 euroa.

Lisäksi tilikaudella on kirjattu suoraan voittovaroihin omistajalta saadun pääomalainan anteeksiannon määrä 13 910 532,24 euroa ja etuuspohjaisten eläkkeiden uudelleen arvostamisesta johtuva erä -144 408,00 euroa, jotka esitetään siirrettäväksi kotimaan toiminnan rahastoon.

Kotimaan toiminnan rahastoon siirrettävät suoraan voittovaroihin kirjatut erät ovat yhteensä 13 766 124,24 euroa.

 

×

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri